ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – sesiunea septembrie 2017

Înscrieri:  4 – 10 septembrie 2017 (între orele 9:00 – 14:00, iar sâmbăta și duminica între orele 9:00 – 12:00)
Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 11 septembrie 2017
Concurs de admitere (interviu): 12 septembrie 2017
Afișarea rezultatelor: 13 septembrie 2017
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 13 – 14 septembrie 2017
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 15 septembrie 2017
Confirmarea locului*: 18, 19, 20 și 21  septembrie 2017
Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2017

* taxele și condițiile de admitere (conținutul dosarului, metodologia de admitere) sunt aceleași ca și în sesiunea iulie 2017.

Locuri disponibile buget și taxă sesiunea septembrie 2017

Programul  de studiu

Locuri ocupate sesiunea iulie Locuri disponibile sesiunea septembrie

Buget

R. Moldova buget Romi Taxă Buget Romi

Taxă

Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri 15 0 0 10 0

50

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – sesiunea iulie 2017

Programul de studiu

Forma de învățământ

Capacitatea de școlarizare aprobată Cifra de școlarizare propusă pentru studii finanțate de la bugetul de stat Cifra  de școlarizare pentru studii cu taxă Din buget pentru romi Cifra   totală de școlarizare
Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri IF 75 25  50 0

75

 

CALENDARUL ADMITERII


ÎNSCRIERI: 10 – 18  IULIE 2017 (ÎNTRE ORELE 9:00 – 14:00, IAR SĂMBĂTA ȘI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9:00 – 12:00)

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 18 iulie 2017
Concurs de admitere (interviu): 19 iulie 2017
Afișarea rezultatelor: 20 iulie 2017 (orele 16,00)
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 21 iulie 2017 (între orele 9:00 – 12:00)
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 24 iulie 2017
Confirmarea locului*: 21, 22,  24, 25 si 26 iulie 2017 (de luni până vineri între orele 9:00 – 14:00, iar sâmbăta orele 9:00 – 12:00)
Data limită de afișare a rezultatelor: 29 iulie 2017

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
dosar plic.

– fișă tip de înscriere;
– eseu (de maxim 10 pagini);
– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie cerificată conform cu originalul;
– diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2017 în original sau copie certificată conform cu originalul;
– supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2017);
–  documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
– certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
– certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
– 2 fotografii tip buletin de identitate;
–  adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
– B.I sau C.I în copie;
– chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 90 lei pentru prima înscriere; 60 lei a doua și 50 lei urmatoarele înscrieri; acestea se achită la sediul facultății.

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați următorul link: http://sas.unibuc.ro/admitere_master_2017_ro

 

Exemple tematică eseu pentru admitere (pentru ajutor în redactarea eseului de admitere, puteți consulta secțiunea ”Resurse”):

1. Societatea civilă şi tratamentul persoanelor dependente de droguri;

2. Managementul integrat al unităţilor de terapie a persoanelor dependente de droguri;

3. Drogurile şi circulaţia rutieră;

4. Consumul de droguri şi impactul asupra vieţii profesionale a individului;

5. Reglementări internaţionale privind regimul juridic al substanţelor stupefiante şi psihotrope;

6. Reglementări naţionale privind regimul juridic al substanţelor stupefiante şi psihotrope;

7. Răspunderea juridică a consumatorului de droguri;

8. Sistemul integrat de tratament al persoanelor dependente de droguri;

9. Politici privind prevenirea şi combaterea consumului şi traficului de droguri;

10. Probaţiunea. Particularităţi ale sistemului de probaţiune ca formă de executare a pedepsei de către persoanele toxicodependente;

11. Justiţia terapeutică;

12. Evaluarea şi monitorizarea consumului şi traficului ilicit de droguri la nivel naţional şi internaţional;

13. Sistemul naţional de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri;

14. Voluntariat în activitatea antidrog;

15. Reducerea efectelor secundare ale consumului ilicit de droguri în România (harm reduction);

16. Tendinţe ale consumului şi traficului ilicit de droguri în România;

17. Consumul de droguri în penitenciare. Stare, dinamică, perspective;

18. Tratamentul cvasi-coercitiv în terapia persoanelor toxico-dependente;

19. Coordonate ale sistemului european antidrog;

20. Organizaţii şi instituţii de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri sub egida ONU;

21. Regimul juridic al precursorilor în România;

22. Metode și tehnici de prevenire a consumului de droguri în România;

23. Standarde, reguli şi bune practici în domeniul reducerii cererii de droguri;

24. Indicatori pentru monitorizarea reducerii ofertei de droguri la nivel european şi naţional;

25. Concluzii şi orientări rezultate din studiile ESPAD derulate în Romania;

26. Sistemul de tratament al dependenţilor de heroină în România;

27. Tendinţe ale consumului de canabis la nivel european;

28. Drogurile sintetice şi consumul recreaţional în România;

29. Bune practici. Intervenţie timpurie, outreach şi reţele comunitare adresate consumatorilor de droguri;

30. Alcoolul – sursă de devianţă şi criminalitate;

31. Politici sociale privind prevenirea consumului de alcool;

32. Rolul justiţiei restaurative în sistemul naţional de asistenţă socială din România;

33. Cooperarea europeană în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri;

34. Reabilitarea şi resocializarea persoanelor dependente de droguri;

35. Proiecte naţionale pentru reducerea cererii de droguri (2003-2014);

36. Cooperarea interinstituţională în asistenţa şi terapia persoanelor toxico-dependente;

37. Rolul Agenţiei Naţionale Antidrog în coordonarea sistemului naţional antidrog;

38. Intervenţia timpurie şi prevenirea recăderilor în rândul consumatorilor de droguri;

39. Reţele internaţionale de trafic al heroinei;

40. Cocaina şi piaţa europeană a drogurilor;

41. Abuzul de medicamente stupefiante şi psihotrope;

42. Proiectul naţional MARA (Marea Alianţă Română Antidrog), de consolidare a sistemului antidrog în România;

43. Factorii de risc ai consumului de droguri;

44. Prevenirea şi combaterea consumului şi traficului ilicit de tutun în România;

45. Consumul de droguri şi sănătatea publică;

46. Consumul de droguri şi ordinea socială;

47. Consumul de droguri şi morala creştină;

48. Drogurile şi sănătatea mentală;

49. Rolul Grupului Pompidou în prevenirea şi combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri.