Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați următorul link: http://sas.unibuc.ro/admitere-master-sesiunea-iulie-2018

 

Exemple tematică eseu pentru admitere (pentru ajutor în redactarea eseului de admitere, puteți consulta secțiunea ”Resurse”):

1. Societatea civilă şi tratamentul persoanelor dependente de droguri;

2. Managementul integrat al unităţilor de terapie a persoanelor dependente de droguri;

3. Drogurile şi circulaţia rutieră;

4. Consumul de droguri şi impactul asupra vieţii profesionale a individului;

5. Reglementări internaţionale privind regimul juridic al substanţelor stupefiante şi psihotrope;

6. Reglementări naţionale privind regimul juridic al substanţelor stupefiante şi psihotrope;

7. Răspunderea juridică a consumatorului de droguri;

8. Sistemul integrat de tratament al persoanelor dependente de droguri;

9. Politici privind prevenirea şi combaterea consumului şi traficului de droguri;

10. Probaţiunea. Particularităţi ale sistemului de probaţiune ca formă de executare a pedepsei de către persoanele toxicodependente;

11. Justiţia terapeutică;

12. Evaluarea şi monitorizarea consumului şi traficului ilicit de droguri la nivel naţional şi internaţional;

13. Sistemul naţional de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri;

14. Voluntariat în activitatea antidrog;

15. Reducerea efectelor secundare ale consumului ilicit de droguri în România (harm reduction);

16. Tendinţe ale consumului şi traficului ilicit de droguri în România;

17. Consumul de droguri în penitenciare. Stare, dinamică, perspective;

18. Tratamentul cvasi-coercitiv în terapia persoanelor toxico-dependente;

19. Coordonate ale sistemului european antidrog;

20. Organizaţii şi instituţii de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri sub egida ONU;

21. Regimul juridic al precursorilor în România;

22. Metode și tehnici de prevenire a consumului de droguri în România;

23. Standarde, reguli şi bune practici în domeniul reducerii cererii de droguri;

24. Indicatori pentru monitorizarea reducerii ofertei de droguri la nivel european şi naţional;

25. Concluzii şi orientări rezultate din studiile ESPAD derulate în Romania;

26. Sistemul de tratament al dependenţilor de heroină în România;

27. Tendinţe ale consumului de canabis la nivel european;

28. Drogurile sintetice şi consumul recreaţional în România;

29. Bune practici. Intervenţie timpurie, outreach şi reţele comunitare adresate consumatorilor de droguri;

30. Alcoolul – sursă de devianţă şi criminalitate;

31. Politici sociale privind prevenirea consumului de alcool;

32. Rolul justiţiei restaurative în sistemul naţional de asistenţă socială din România;

33. Cooperarea europeană în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri;

34. Reabilitarea şi resocializarea persoanelor dependente de droguri;

35. Proiecte naţionale pentru reducerea cererii de droguri (2003-2014);

36. Cooperarea interinstituţională în asistenţa şi terapia persoanelor toxico-dependente;

37. Rolul Agenţiei Naţionale Antidrog în coordonarea sistemului naţional antidrog;

38. Intervenţia timpurie şi prevenirea recăderilor în rândul consumatorilor de droguri;

39. Reţele internaţionale de trafic al heroinei;

40. Cocaina şi piaţa europeană a drogurilor;

41. Abuzul de medicamente stupefiante şi psihotrope;

42. Proiectul naţional MARA (Marea Alianţă Română Antidrog), de consolidare a sistemului antidrog în România;

43. Factorii de risc ai consumului de droguri;

44. Prevenirea şi combaterea consumului şi traficului ilicit de tutun în România;

45. Consumul de droguri şi sănătatea publică;

46. Consumul de droguri şi ordinea socială;

47. Consumul de droguri şi morala creştină;

48. Drogurile şi sănătatea mentală;

49. Rolul Grupului Pompidou în prevenirea şi combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri.