Nr. Crt Denumire curs Sem Curs/Sem Evaluare Credite
  Curs obligatoriu Master
1 Cercetare socială avansată II 1+1 E2 7
  Curs de recuperare pentru absolvenții altor domenii decât Asistență Socială
2 Teorii clasice și moderne I 1+1 E1 7
  Cursuri obligatorii pentru toți participanții la Programul de Master Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri
3 Reglementări juridice privind regimul substanțelor stupefiante, psihotrope și precursori I 1 E1 4
4 Teoria și practica consilierii antidrog I 1 E1 5
5 Sociologia victimei I 1+1 E1 7
6 Deontologia profesională a asistentului social în activitatea antidrog I 1+1 E1 7
7 Instituții și programe EU antidrog II 1 E2 4
8 Politici sociale și tendințe în prevenirea consumului ilicit de droguri II 1+1 E2 7
9 Managementul programelor antidrog II 1 E2 5
10 Teorii privind comportamentul și mediul social II 1+1 E2 7
11 Terapia și asistența persoanelor toxicodependente III 1+1 E3 7
12 Justiția terapeutică III 1+1 E3 7
13 Drept social III 1+1 E3 7
14 Metode și tehnici de intervenție în adicții III 1 E3 5
15 Prevenirea și asistența consumatorilor de droguri în penitenciare III 1 E3 4
16 Drepturile omului în administrarea comunitară a justiției și adicții IV 1+1 E4 8
17 Policing și intelligence în activitatea antidrog IV 1+1 E4 7
18 Internship într-o organizație IV 0+4 C4 15
        Total credite 120
  Susținere disertație:  20 credite