Convenţia din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, adoptată de România prin Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru aderarea României la convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988;

Convenţia Naţiunilor Unite din 1971 asupra substanţelor psihotrope, adoptată de România prin Legea nr. 118/15 decembrie 1992 pentru aderarea României la convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988;

Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificată prin protocolul din 1972, adoptată de România prin Decretul nr. 626/1973 pentru aderarea României la convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961 şi la protocolul privind modificarea acesteia;

Legea nr. 143/26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri actualizată;

Legea nr. 194/7 noiembrie 2011 republicată, privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevăzute de acte normative în vigoare;

Legea nr. 339/5 decembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope actualizată;

Legea nr. 381 din 28 septembrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri;

Legea nr. 64/2005 privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului Europei;

Hotărârea nr. 1101/18 septembrie 2008 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri 2009-2012;

Hotărârea nr. 1102/18 septembrie 2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2009-2012, cu completările ulterioare;

Hotărârea nr. 1543/09.12.2009 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin Agenţia Naţională Antidrog, la Fundaţia Europeană Helpline (FESAT);

Hotărârea nr. 784/09.10.2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020;

Hotărârea nr.461/11.05.2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog;

Hotărârea nr. 1915/22 decembrie 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr. 860/28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 103/26 aprilie.2012 privind aprobarea Procedurii de autorizare a operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, şi a cuantumului tarifelor de autorizare şi evaluare;

Ordinul nr. 1389/513/282 din 4 august 2008 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri;

Ordinul nr. 1216/C-1310-543 din 2006 privind modalitatea de derulare a programelor integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri;

Decizia nr. 16 din 2.10.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri;

Decizia nr. 17 din 2.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri.