Prof. univ. dr. Pavel Abraham
E-mail: pavel.abraham@sas.unibuc.ropavelabraham@yahoo.com
Domenii de interes: Combaterea şi reducerea traficului şi consumului de droguri şi precursori; Asistenţa socială a victimelor criminalităţii organizate; Sociologia crimei organizate şi transfrontaliere; Policing şi intelligence în anti-drog.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 1995, Universitatea din Bucureşti, doctor în Drept.
Două lucrări reprezentative:  Dr. Abraham P. (2009) – Probaţiunea – note de curs, Universitatea din Bucureşti; Dr. Abraham P, Drd. Daniela Nicolaescu. (2008) – Comunitatea terapeutică. Metoda de tratament a persoanelor dependente de droguri, Ed. Civitas.

Prof. univ. dr. Doru Buzducea 
E-mail: dbuzducea@yahoo.com
Domenii de interes: 
Asistenţa socială; Grupuri de risc; HIV/SIDA.
Anul şi instituția obţinerii doctoratului: 
1999, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie.
Două lucrări reprezentative: 
Asistenţa socială a grupurilor de risc (coord., 2010, Polirom); Sisteme moderne de asistenţă socială (2009, Polirom).

Conf. univ. dr. George – Mircea Botescu
E-mail:  george.botescu@gmail.com
Domenii de interes: Victimologie şi asistenţa socială a victimei; Asistenţa socială a supravieţuitorilor Holocaustului şi actelor genocidare; Asistenţa socială a victimelor criminalităţii organizate şi corporatiste; Asistenţa socială a victimelor dezastrelor; Sociologia criminalităţii; Policing şi intelligence în anti-drog; Asistenţă socială şi probaţiune în deradicalizarea islamică.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2000, Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iaşi.
Două lucrări reprezentative: Introducere în studiul criminalităţii organizate, Editura Academiei Naţionale de Informaţii, Bucureşti, 2001; The dobrudjean islam. A sociological description” in ‘Wiener islamstudien. The training of imams and teachers for islamic education in Europe, Editura Peter Lang, Internationaler Verlang der Wissenschaften, Berlin, 2012.

Prof. univ. dr. Florin Lazar
E-mail:  florin.lazar@sas.unibuc.ro
Domenii de interes: Politici sociale, HIV/SIDA, Grupuri de risc, Asistenţa socială din România.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2010, Universitatea din Bucureşti
Două lucrări reprezentative: Lazar, F. & Buzducea, D. (coord.) (2012) Cercetări aplicative în asistenţa socială, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti; Lazar, F. (2010) Introducere în politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenţă socială, Polirom, Iaşi, România.

Conf. univ. dr. Gheorghiţa Nistor
E-mail: gheorghitalazar@yahoo.comnistorgheorghita@gmail.com
Domenii de interes: Comportament şi mediu social (Psihologie sociala), Asistenţa socială a familiei şi copilului,  Asistenţă socială şi consiliere în şcoală, Cultura organizaţională, Deontologie în domeniul asistenţei sociale.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: Universitatea Bucureşti, 2003.
Două lucrări reprezentative:  New Educational Strategies regarding Quality of Life for Elderly People, in Procedia – Social and Behavioral Sciences  (2014), pp. 487-492Youth, protection and education today: perceived vulnerabilities, statistical issues, perspectives, coautor cu Urea R., Neacsu I.(2014), in revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Iaşi, vol. 44, p.44-66; Workaholism: A New Challenge For Organisation Management (2014), in Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN- 1877-0428, vol. 109, p.255-300).

Conf. univ. dr. Luminiţa Monica Alexandru
E-mail: monica_alexandru1@yahoo.comalexandru.monica@gmail.com
Domenii de interes: Trafic de fiinţe umane, Legislaţie în asistenţa socială, Servicii/beneficii de asistenţă socială, Politici sociale de prevenire şi combatere a consumului de droguri.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie.
Două lucrări reprezentative:  Reforma sistemului de protecţie a copilului şi familiei în România, editura Universităţii din Bucureşti, 2008, Traficul de fiinţe umane: o nouă formă de sclavie modernă, in volumul Asistenţa socială a grupurilor de risc, (coord. Doru Buzducea), editura Polirom, Iaşi, 2010.

Lector univ. dr. Valeriu Fîrţală
E-mail: valeriu.firtala@unibuc.ro
Domenii de interes:  Drept penal, Drept procesual penal, Probaţiune, Protecţia internaţională a drepturilor omului.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2007, Universitatea din Bucureşti.
Două lucrări reprezentative: Legislaţie în asistenţa socială, Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2002; Instrumente internaţionale cu impact asupra probaţunii, în volumul Probațiunea: Teorii, legislație și practică, Editura Polirom, Iași, 2011.

Lector univ. dr. Sanda Luminiţa Mihai
E-mail:  lumiha19@ines.ro
Domenii de interes:  Psihopatologie  şi psihiatrie, Psihoterapia familiei şi a cuplului, Terapia şi asistenţa persoanelor dependente de substanţe legale/ilegale.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2002, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie.
Două lucrări reprezentative: 14 pasi în lumea drogurilor (2005); Terapia de familie – abordare sistemică (cap.4 in Consilierea in Asistenta Sociala 2012).

Lector univ. dr. Claudia Constantinescu 
E-mail:   claudia.opreapopa@gmail.com
Domenii de interes:  Drepturile omului, Probaţiune, Legislaţia aplicabilă în asistenţa socială, Drepturile refugiaţilor, Mijloace legale pentru combaterea traficului de droguri, Formarea asistenţilor sociali pentru acordarea primului ajutor.
Două lucrări reprezentative:  Drepturile omului în reglementările internaţionale, Capitolul 23, Grupuri de risc, Iaşi, Polirom 2010, ISBN: 978-973-46-0277-3, Elemente de drept roman in documentele pentru protecţia drepturilor omului, 2009, nr. 3-4 al Revistei de Asistenţă Socială.

Lector univ. dr. Marian  Ursan
E-mail:
 marian.ursan@sas.unibuc.ro 

Domenii de interes: Grupuri vulnerabile și marginalizate; HIV/SIDA; Consumul de droguri; Sex Comercial.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:  2012, Universitatea din București.
Două lucrări reprezentative: Ursan, M. (2010). Droguri și prostituție: combinații și viața de noapte în București, in Buzducea, D., Asistența Socială a Grupurilor de Risc, Polirom, Iași; Ursan, M. et al. (2005). Sexul Comercial – Perspectiva de Sănătate Publică și Socială, ARAS – Asociația Română Anti-SIDA.