*** Dicţionar La Rousse de droguri, Bucureşti, 2005;

*** Standardele sistemului naţional de asistență medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, Editura MAI, 2005;

Abraham, Pavel; Nicolaescu, Daniela, Justiţia terapeutică, Editura Concordia, Arad, 2006;

Abraham, Pavel; Fîrţală, Valeriu, Legislaţie în asistenţa socială – Note de curs, Editura Naţional, Bucureşti, 2002;

Abraham, Pavel, Capcana drogurilor, Editura Detectiv, 2005;

Abraham, Pavel, coord., Daniela Georgescu; Ana Maria Moldovan; Gabriel Cicu, Ghid de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenţilor şi tinerilor, Bucureşti, Editura Detectiv, 2007;

Abraham, Pavel, Introducere în Probaţiune, Editura Naţional, 2001;

Abraham, Pavel, Prevenire şi consiliere antidrog, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2004;

Avis, Harry, Drugs&life, Editura Brown&Benchmark Publishers, USA, 1996;

Beca, Elena, Experienţa de viaţă a adolescenţilor, Editura Orfeu, Bucureşti, 2000;

Campbell, Ross, Copiii noştri şi drogurile, Editura Curtea Veche, Bucuresti, 2001;

Carroll, R., Charles, Drugs in modern society, Editura Brown&Benchmark Publishers, USA, 1997;

Cicu G., Georgescu D., Moldovan A., Agenţia Naţională Antidrog, Concepte de bază privind tulburările legate de consumul de substanţe, 2007;

Dragan, Jenică, Dicţionar de droguri, Editura Naţional, Bucureşti, 2000;

Florea, Nicoleta-Adriana; Surlea Cosmina-Florentina, coord., Educaţia pentru prevenirea factorilor de risc, Craiova, Arves, [2008];

Gorski, Terence T., Prevenirea recăderilor la persoanele dependente de droguri: manualul consilierului; traducere şi adaptare de dr.Gabriel Cicu, psih. Daniela Georgescu, psih. Ana Maria Moldovan. Bucureşti, Editura Detectiv, 2007;

Gossop, Michael, Living with drugs, Fifth Edition, Editura Ashgate Publishing Ltd, Cornwall, 2000;

Holdevici, Irina; Neacşu, Valentina; Sisteme de psihoterapie şi consiliere pshihologică, Editura Kullusys, Bucureşti, 2008;

Iamandescu, Ion-Bradu, Stresul psihic-din perspectiva psihologică şi psihosomatică, Editura Infomedica, Bucureşti, 2002;

Ionescu, Angela, Psihoterapie Noţiuni introductive, Editia a II a, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2005;

Jonesc-Nelsin, Richard, Manual de consiliere Învaţă ce sa spui ca să ajuţi! Trad. Ruse, Clara,  Bucureşti, Editura Trei, 2009;

José,  Szapocznik; Hervis, Olga; Schwarty, Seth; Manual de terapie pentru dependenţa de droguri, Editura Detectiv, Bucureşti, 2007;

Mihai Sanda Luminiţa, 14 pasi în lumea drogurilor, Bucureşti, 2005;

Mitrofan, Iolanda -coord, Terapia toxicodependenţei, posibilităţi şi limite, Editura S.P.E.R., Bucureşti, 2003;

Mitrofan, Iolanda, Psihoterapie-Repere teoretice, metodologice şi aplicative, Editura SPER, Colectia “Alma Matter”, Bucureşti, 2008;

Rădulescu ,M., Sorin; Banciu, Dan , Introducere în sociologia delincvenţei juvenile. Adolescenţa între normalitate şi devianţă, Editura Medical, Bucureşti, 1990;

Richard, Denis; Senon Jean-Louis; Dicţionar de droguri, toxicomanii şi dependenţe. Agenţia Naţională Antidrog, strategii, instituţii, legislaţie în domeniul drogurilor, Editura Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, 2005;

Schwartz, C., Richard; Nicolas P. Michael, Terapie de familie, Editia a VI-a, Concepte şi metode, Editura Asociaţia de Terapie familială, Bucureşti, 2005;

Schwartz, Seth; Szapocznik, José; Hervis, Olga,  Manual de terapie pentru dependenţa de droguri, Editura Detectiv, Bucureşti, 2007;

Șerban, Diana, Prevenirea consumului de droguri şi a traficului de fiinţe umane în rândul elevilor: manualul profesorului; coord.st.: prof.univ.dr.Pavel Abraham. Bucureşti, s.n., [2008];

Stoica, Denisa, Cristina, Relaţii capcană în familia toxicomanului, Editura Sper, Bucureşti, 2002;

Szapocznik, José, Terapia strategică de familie de scurtă durată pentru adolescenţii consumatori de droguri: manual de terapie pentru dependenţa de droguri; traducere şi adaptare de drd.psih.Doina Niţă. Bucureşti, Editura Detectiv, 2007;

Şchiopu, Ursula, Psihologia modernă, Editura România Press, Bucureşti, 2008;

Trifan, Gabriela; Năforniță, Radu, Consumul și traficul de droguri: practici de specialitate în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, Editura Pro Universitaria, București, 2016;

Ţurlea, Stelian, Bomba drogurilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991;

Vasile, Diana; Mitrofan, Iolanda, Terapii de familie, Editura S.P.E.R., Iaşi, 2001.